• DATE /August, 25 2018
  • TIME /20:00 AM - 23:45 PM
  • TELEPHONE /+30 6947 189109
  • ADDRESS /Xanthi

Musicians:
Lute and singing: Drosos Koutsokostas
Violin: Kyriakos Petras
Clarinet: Nikos Angousis
Kanun: Alkis Zopoglou
Percussion: Yorgos Pagozidis

Promotional podcast