• DATE /April, 09 2022
  • TIME /21:00 AM - 23:00 PM
  • TELEPHONE /+30 2310 895 800
  • ADDRESS /Martiou 25th 54646 Thessaloniki

Musicians:
Lute and singing: Drosos Koutsokostas
Violin: Kyriakos Petras
Clarinet: Nikos Angousis
Kanun: Alkis Zopoglou
Percussion: Yorgos Pagozidis

Guests:
Melina Kana: Singer
Mario: Singer
Lizeta Kalimeri: Singer
Michalis Kalliontzidis: Lyra (Pontos)
Marina Liontou Mohamed: Oud

Text editing and reading by Lambros Liavas

Promotional podcast