• DATE /March, 07 2020
  • TIME /18:00 PM - 20:00 PM
  • TELEPHONE /+44 41 820 11 00
  • ADDRESS /Freie Str. 89, 4051 Basel, Switzerland

Musicians:
Lute and singing: Drosos Koutsokostas
Violin: Kyriakos Petras
Clarinet: Nikos Angousis
Kanun: Alkis Zopoglou
Percussion: Yorgos Pagozidis