• DATE /September, 13 2023
  • TIME /21:30 PM - 23:00 PM
  • TELEPHONE /+30 6976 574328
  • ADDRESS /Mouries, Vlatadon 5-7, Ano Poli, Thessaloniki

Musicians:
Zoe Mantzou: Voice
Olga Alexiou: Percussion
Alexandros Iossifidis: Piano, orchestration